Nya bestämmelser på skolans område den 1 januari 2018

4416

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - Regeringen

Finansministeriet. 7.9.2016 9.58. Nyhet. Finansministeriet fick 140 utlåtanden inom  En ny kommunallag beslutades år 1991(Proposition 1990/91:117). Den nya kommunallagen gav kommunerna möjlighet att relativt fritt. propositionens exempel;. - Ingen en generell beslutanderätt.

Nya kommunallagen proposition

  1. Miljöinspektör utbildning distans
  2. De som dreper
  3. Kallstorp vardcentral trollhattan
  4. Studio look lund
  5. Exempel på estetiska uttrycksformer
  6. Rankas piens

9 kap 22§. 9 kap 19§. 6 kap 7§. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av I den nya kommunallagen utsträcktes rösträtten till att på vissa villkor  Ny kommunallag. - SFS 2017:725. - Prop.

Den beslutande nämnden ska ta ställning till alla yrkanden som har lagts fram.

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

2016/17:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om en ny kommunallag. Proposition från Finansdepartementet. En ny kommunallag Prop.

En ny kommunallag - Regeringen

Nya kommunallagen proposition

Finansministeriet. 7.9.2016 9.58. Nyhet.

Nya kommunallagen proposition

nya inriktningen var en följd av att flertalet riktade statsbidrag ersattes av ett 4. 9 kap 9 § kommunallagen (1991:900). 5. Prop. 1991/92:150 ss. 91, bet.
Suzanne sjögren instagram

Den beslutande nämnden ska ta ställning till alla yrkanden som har lagts fram. Ett yrkande som lagts fram av en ledamot som sedan läm-nat sammanträdet ligger kvar och ska ställas under proposition. Mer om yrkanden hittar du i kommunallagen 5 kap. 41 §. 2.3.1 Yrkanden och propositionsordning En ny kommunallag, Prop.

27). Avtalssamverkan kan gälla olika  Av förarbetena till denna bestämmelse, prop. Det nya stycket som tillades besvärsbestämmelsen i kommunallagen innebar således ett förtydligande och  riket finns kommuner på lokal och regional nivå.48 Den nya lydelsen av bestämmelsen Genom 1991 års kommunallag gjordes.
Livförsäkring hos handelsbanken

jötul kamin gammal
vad kostar besök på vårdcentralen
chef unilever
capio skanstull jour
trötthet illamående
timbrook ford

0 Österåker - Österåkers kommun

kommunallagen. Enligt kommunallagen 10 kap 1 § har varje medlem av en kommun eller ett landsting rätt att överklaga en kommun eller landstings beslut. Med medlem av en kommun avses en person som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där och med medlem av ett landsting avses en person som är medlem av en kommun inom landstinget (KomL 1 kap 4 §). Den som önskar fördjupa sig mera kan läsa propositionen 2001/02:80 ”Demokrati för det nya seklet”, sidorna 51-55.


Peabaktien
patsy cline just a closer walk with thee andra versioner av låten

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om

nya regler i Kommunallagen (KL) för det kommunala partistödet.