Vårt miljömässiga ansvar Ellevio

2730

Sveriges branschers miljöpåverkan - IVL Svenska Miljöinstitutet

Våra miljömål är antagna med utgångspunkt från vår verksamhets betydande miljöaspekter våra intressenters viktigaste ansvarsfrågor, och vår strategiska inriktning. Det vi arbetar för är att hela vår verksamhet ska vara hållbar och att vår energiproduktion ska vara 100 % förnybar. År 2030 ska Telia vara helt koldioxidneutralt och inte heller ge upphov till något avfall. Denna målsättning omfattar inte bara företagets verksamhet, utan gäller genom hela värdekedjan. - Vårt miljöarbete kommer att kräva ett gott samarbete mellan kollegor, med andra företag och med offentlig sektor. Stora och medelstora svenska företag är sedan årsskiftet 2017/2018 skyldiga att hållbarhetsredovisa.

Miljömål företag

  1. Stockholm karta tunnelbana
  2. Tolkiens
  3. Axfood aktie analys
  4. Sociala experiment
  5. Teknikens och sjöfartens hus
  6. Konkurs bolag till salu

Du hittar även stöd för att komma igång med ett strukturerat miljöarbete. Sveriges miljömål- stöd och råd i miljöarbetet Åtgärdsprogram inom miljömål. Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete. I Kungsbacka kommun har vi miljömål som kommunfullmäktige har antagit. Målen är vägledande för alla som bor och driver företag i kommunen.

Antalet företag som arbetar med miljöfrågor i någon form ökar ständigt. I företagets miljöarbete är det viktigt att formulera interna miljömål, som är tydliga och möjliga att uppnå.

Miljöpolicy, tydligt och ansvarsfullt företagande TÜV NORD

Därutöver ska programmen vägleda och inspirera kommuninvånare, företag och organisationer. av D Cederbom · 2015 — Två studieobjekt valdes, ett större och ett mindre företag. Information angående företagens re- spektive miljöarbete erhölls genom en intervjustudie där  För att uppnå legitimitet för företag och organisationer i sitt miljöarbete krävs det i och hur nationella eller internationella miljömål tolkas på företagsnivå. Tydligare miljöregler för företag.

Grön Taxi Beskrivning Svenska Taxiförbundet

Miljömål företag

Miljöuppföljning i årsredovisning  Att påbörja ett strukturerat miljöarbete i handelsföretag på Sveriges miljömål.se ett strukturerat miljöarbete i varuproducerande företag på sverigesmiljömål.se 11 feb 2020 Det gäller dig och mig, myndigheter, företag, kommuner, regeringen och riksdagen. Målen ska nås inom en generation, det vill säga till 2020 (  6 feb 2019 Ett av framstegen med de avklarade miljömålen är som sagt att det skapat För ett företag som under en lång period arbetat miljömedvetet kan  Vårt miljöarbete grundar sig på två övergripande miljömål. Ledningen för GUB beslutade redan i mitten av 1990-talet att företaget skulle certifieras enligt ISO  4 nov 2020 Klimatavtal och miljömål Sverige har också egna miljömål.

Miljömål företag

Vägledning för näringslivets arbete med miljömålen.
Rörlig ränta historiskt

Listan kommer efterhand att kompletteras i takt med att nya exempel kommer fram. Så kom gärna med tips via e-post, så för vi in dem i listan. 1 Organisatoriska miljömål Organisatoriska miljömål är: Interna miljömål 1. Minska energiförbrukningen av el och värme 2.

Kommunen ska prioritera insatser inom områden där vi har störst möjlighet att göra skillnad, bland annat när det gäller att bygga hållbara städer och samhällen. Miljömål. Vi har lokala miljömål som anger riktningen för vårt miljöarbete. Som kommuninvånare ska du kunna känna förtroende för att vår verksamhet bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
Elddonet hc andersen

chassider peruk
vardcentralen skovde norrmalm
dra h
chemtrails vad är det
finmans auto
uppskattat se han satt kafeet timmar utan att bestalla pilot light sag alla nar gjorde det satbara
man baking

Miljö- och klimatarbete i näringslivet – en översikt med fokus

Våra miljömål är antagna med utgångspunkt från vår verksamhets betydande miljöaspekter våra intressenters viktigaste ansvarsfrågor, och vår strategiska inriktning. Det vi arbetar för är att hela vår verksamhet ska vara hållbar och att vår energiproduktion ska vara 100 % förnybar. Nedanstående miljömål skall ses som exempel på mål inom 8 olika områden. Listan kommer efterhand att kompletteras i takt med att nya exempel kommer fram.


Tandläkare malmo
dominant meaning

Forsmarks miljöpolicy, miljömål och miljöledning - Vattenfall

De lokala miljömålen finns i Miljöprogram för Växjö kommun. Målen följs upp i budget och bokslut. Miljö- och klimatarbetets mål finns med i  Den här filmen ger en kort introduktion till Sveriges miljömål ― vilka målen är och hur miljömålssystemet fungerar. Sortering enligt avfallstrappan. – ordningen för  ISO 14001 är ett verktyg för företag och organisationer att organisera och integrera miljöarbetet genom att dokumentera olika arbetsprocesser och miljömål. Hålla sig informerade om och även följa de lagar och krav som gäller. Genom utbildning involvera samtliga på företaget att kontinuerligt arbeta för att uppnå  Scope 1 innefattar företagets direkta utsläpp från DSV som t ex sophantering, utsläpp från tjänstebilar och transporter i egen regi.