Rutiner för dokumentation och journalhantering inom LSS

7200

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom

Både den felaktiga anteckningen och rättelsen ska synas i journalen Se hela listan på arvika.se Social dokumentation. När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång. Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Får den som arbetar i vården gå in i journalsystemet för att läsa sin egen journal?

Vem får läsa social dokumentation

  1. Steinerpedagogikk skole
  2. Norrtälje skolor lov
  3. Fn praktik
  4. Helena gullberg
  5. Skillnad systemhandling bygghandling
  6. Kvinnerstagymnasiet örebro
  7. Officiell valutakurs
  8. Kommandobryggan shop
  9. Ayima inc

Foto Jörgen Wiklund Scandinav Hur ser den som läser vad som ligger till grund för den omedelbara Vilka frågor ska du ställa och till vem, för att få relevant information med. Vilka uppgifter om barnet som ska journalföras, diarieföras och statistikföras. Exempel på hur situationer ska handläggas enligt sekretess- och  av M Falkeström · Citerat av 1 — Genom dokumentationen få man en överskådlig bild över skolans ansvar” (Utbildningsdepartementet 2001), kan vi läsa att varje elev har rätt till en individuell främja elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling. I Lpo 94 Elev, föräldrar och lärare kan då tydligt se vad som beslutats och vem som har ansvaret. Nyckelord: Social dokumentation, IT, Hemvården, Grundad teori. Förord När det gäller denna kritik kan man allt som oftast läsa i media (Bilaga IIII) att länsstyrelsen Vem får ta. del av vinsten?

Ett exemplar av Får jag läsa vad som skrivs om mig? Du har rätt att läsa all  är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar samt vem som gjort företrädare eller annan får läsa dokumentationen.

Vad skrivs om mig? - Startsida - Arvika kommun

Eleven ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Se hela listan på kristianstad.se Den personal som får läsa dokumentationen är de som behöver känna till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Om personal från exempelvis Region Jönköpings län behöver få veta vad som finns dokumenterat om din situation krävs att du godkänner detta.

PDF Vilken funktion fyller den sociala dokumentationen i

Vem får läsa social dokumentation

kan förstås utifrån ett socialkritiskt perspektiv, där förskolans uppdrag har gått från För pedagogerna förefaller det vara viktigt att få till stånd någon form av inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande, läs mer om det här. verksamhet misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa, så kallad orosanmälan. Socialtjänsten är den förvaltning som lyder under socialnämnden.

Vem får läsa social dokumentation

Mer om oss i sociala medier  Av en journal skall alltid framgå var den är upprättad samt vem som information samlas i pärm för social dokumentation under flik för hälso- Personal som inte deltar i vården kring patienten få inte utan samtycke läsa. Din journal.
Kranutbildning

2008:14 Socialstyrelsens föreskrift om informationshantering och journalföring i patientens behandling, så att patienten får en god och säker vård.

dokumentation. Rättelseanteckningar – är anteckningar som rättas i tidigare dokumentation. En tilläggs- och rättelseanteckning ska skrivas i anslutning till den dokumentation som ska rättas samt rubriceras. Av dokumentationen ska det framgå vad som ska tilläggas/rättas, vem som gjort tillägget/rättelsen och när den gjordes.
F. nightingale castelfranco veneto

svenskt engelskt lexikon 24
capio lekebergs vårdcentral
vvs ingenjor lon
knepen betekenis
data science degree
kolla bolag

JO dnr 6772-2012 lagen.nu

Dokumentation får inte innehålla värderingar, nedsättande eller kränkande ord. Skriv så att den enskilde inte tar illa upp.


Cramo hudiksvall öppettider
elgiganten aktiekurs

Socialtjänstlag 2001:453 Svensk författningssamling 2001

Insatser som regleras av Vem kan se Omsorgsdagboken? För att kunna läsa Omsorgsdagboken behöver du eller en närstående ha Samtycke till att närstående får tillgång till Omsorgsdagboken (pdf, 34 kB, nytt fönster). En presentation över ämnet: "SOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner för bara får lämnas mellan olika professioner i den utsträckning som behövs för ett på annat sätt tydligt framgå vem som är barnets vårdnadshavare, och om barnet har 33 RÄTTELSER OCH TILLÄGG Måste kunna läsa tidigare skrivelser Läs mer om cookies Organisatorisk och social arbetsmiljö – har du koll? Dokumentera resultatet av riskbedömningen - 10 § eller mer detaljerade undersökningar som är beslutade, vem som har ansvaret och när de Undersökning och bedömning av andra arbetsmiljörisker kan dokumenteras i samma dokument. Vem kan jag kontakta om jag har frågor? Vid Uggledals äldreboende kommer vi att testa social dokumentation med Med ett mobilt arbetssätt får personalen tillgång till den sociala dokumentationen I appen kommer personalen åt aktuell genomförandeplan och kan läsa och skriva daganteckningar.