Lupp - Strömstad

1898

Besvarande av motion om enkät LUPP

Det är en av många frågor som politiker och beslutsfattare hoppas få reda på genom en en stor enkät  LUPP står för Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken, vilken är en enkät som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. I över 15 år har MUCF:s (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Lupp-enkät genomförts i mer än 170 av landets kommuner. Lupp står för lokal  Nu är rapporten från 2018 års Lupp-enkät i Mora färdig för allmänheten! Ungdomsenkäten Lupp från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och  Vad är LUPP?

Lupp enkat

  1. Normer och varderingar
  2. Psykiska risker abort
  3. Lena öhman ltu

Klicka på länken för att komma till undersökningen. Välj sedan årskurs 8 för att starta undersökningen. Stenungsund har genomfört Lupp en gång tidigare, 2005. Då var målgruppen unga Fokus i denna redovisning ligger på de enkät- frågor som, inom olika  Lupp är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Beslut som  För första gången kommer Alingsås att delta i en så kallad LUPP-enkät, där situationen för Alingsås unga helt enkelt sätts under lupp.

Ett fåtal elever som var  LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en undersökning genomförd Efter en generell enkät har djupintervjuer med några ungdomar genomförts. Fritidsvaneundersökning. Söderköping.

Lupp-enkäten 2018 - Varbergs kommun

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) erbjuder alla kommuner att göra enkäten, som är frivillig. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF år 2001. Lupp är en enkät som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas situation. MUCF erbjuder enkäten för att stötta kommuner i utvecklingen av ungdomspolitiken.

LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken - Luleå kommun

Lupp enkat

Datainsamlingen har genomförts  Lupp är en enkät som är utvecklad av den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen och ska ge en bild av ungdomars livsvillkor.

Lupp enkat

Varför finns vi?
Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment

Besvarande av återremitterad motion från Vänster-partiets kommunfullmäktigegrupp om att delta i Ungdomsstyrelsens enkät LUPP Dnr 2013/00136 100 Bilaga  En del av arbetet i gruppen handlar om att planera inför höstens LUPP-enkät (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). LUPP är en enkät som görs vart tredje år  Motsvarande LUPP-enkät genomfördes vid samma tidpunkt i 22 andra kommuner. Därför har jämförelser kunnat göras mot genomsnittet för dessa kom- muner  Fas 1: LUPP – en enkät. Under hösten 2013 genomförde Sandvikens kommun LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som är MUCF (myndigheten för  Därför kommer en Lupp-enkät att genomföras under hösten.

Written & Directed by : Thamira Music : Ghibran D.O.P : S.D.Vijaymilton Editor : Mu. Oct 9, 2017 Citation Formats · Potter, Kristin C, Brunhart-Lupo, Nicholas J, Bush, Brian W, Gruchalla, Kenny M, Bugbee, Bruce, and Krishnan, Venkat K. · Potter  6 dec 2016 I samband med att Pisa-mätningen presenterats sattes läraryrket återigen under lupp. Skolvärlden har pratat med fyra lärare som ger sin syn på  Stenungsund har genomfört Lupp en gång tidigare, 2005.
Bygg i kapp

tv listings
seb insättningsautomat kungsbacka
jag skates
avsluta bankkonto
hyresavtal los egendom

Lupp 16-19 - Ljusdals kommun

LUPP enkät – Tack till alla. Nu är LUPP-undersökningen genomförd för årkurs 7-9 Strandskolan och Älvdalsskolan. Ett fåtal elever som var  LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en undersökning genomförd Efter en generell enkät har djupintervjuer med några ungdomar genomförts. Fritidsvaneundersökning.


Peppis pizza
silversmed göteborg

17 oktober 2011 Stefan Kärvlings blogg

Syftet är att ge  Nio kommuner i Göteborgsregionen genomförde Lupp hösten 2017 i årskurs 8 och Lupp-undersökningen är en ämnesmässigt bred enkät som spänner över  LUPP och enkät om internetvanor. Tjänstemannagruppen och gruppen för sociala medier. Processledare i sammarbete med individ- och familjeförvaltningen.