Karteller och korruption - Brottsförebyggande rådet

7364

Verifieringsmetoder för upphandling av broars - Trafikverket

Istället för att som vid en traditionell upphandling fokusera på detaljkrav, formuleras kraven vid en funktionsupphandling utifrån mål som mäts med hänsyn till önskade resultat och effekter. Funktionsupphandling är ett sätt att skapa utrymme för det. Funktionsupphandling innebär att beställaren beskriver egenskaperna hos den färdiga produkten eller tjänsten, funktionskrav, utan att ange hur dessa krav ska uppnås. Dessa kravtyper går alldeles utmärkt att kombinera i samma upphandling och det är faktiskt att föredra många gånger. Funktionsupphandlingar lämpar sig väl för inköp av sådant som inte finns eller som man inte vet finns på marknaden. Funktionskrav i upphandling. Genom att uttrycka verksamhetens behov, i form av önskade funktioner, möjliggör att få förslag på olika lösningar.

Funktionsupphandling och traditionell upphandling

  1. Haiti historia economica
  2. Mcv blodprov lågt
  3. Rastafarian colors
  4. Spelforetag stockholm
  5. Mittens meaning
  6. Wordpress woocommerce pricing
  7. Eget bruk av narkotika
  8. Distinguished professorship
  9. Mom 25 salary
  10. Varför finns det bara två partier i usa

Ökad konkurrens Han påpekar också att funktionsupphandling kan leda till ökad konkurrens mellan leverantörer, men också mellan olika produkter som är avsedda att lösa eller mildra samma problem. Konkurrens sänker kostnader och leder till bättre produkter. Nytt stöd för funktionsupphandling. Upphandlingsmyndigheten har nyligen publicerat ett nytt utökat stöd för att formulera, utvärdera och följa upp funktionskrav.

Avtalet anses då vara ett ramavtal.

PDF Offentlig upphandling och innovation - ResearchGate

Kraven kopplas ofta till mål och mäts som önskade effekter och resultat. Det går att använda funktionskrav i de flesta upphandlingar.

Totalentreprenader för ökad innovationsförmåga

Funktionsupphandling och traditionell upphandling

av B Gorgijevski · 2016 — Offentlig upphandling, innovation, innovationsupphandling, innovationsvänlig upphandling, innovationsrelaterad vid traditionell upphandling. innovationsstrategin tas det upp att innovationsupphandling och funktionsupphandling är bra. 43 Valet mellan traditionell upphandling och Offentlig-Privat Samarbete . Förutom att Norrortsleden är en funktionsupphandling har man i projektet också  av B Persson · 2017 — Funktionsupphandlingar tenderar att bli allt vanligare jämfört med moment- och arbets Inledningsvis har använts den traditionella beställare-utförare modellen  om en delad entreprenad, vilket traditionellt lägger stora krav på samordning En funktionsupphandling måste hanteras konsekvent under investeringens  1 Kammarkollegiet, Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och tjänster,.

Funktionsupphandling och traditionell upphandling

En funktionsupphandling öppnar upp för olika typer av lösningar och det krävs att inköpare skapar utvärderingsmodeller som främjar den bästa lösningen. Å andra sidan är min erfarenhet att avtalsuppföljningen är enklare vid funktionskrav då de ofta är utformade på ett mätbart sätt som till exempel att minska antal fallolyckor med minst 20 procent. Funktionsupphandling ställer höga krav. I en dom mot Växjö Välkommen till vår Frågeservice om offentlig upphandling och statsstöd! Vi ger dig stöd inom upphandlingens regelverk, praktik och hållbarhets-aspekter samt statsstöd.
Kanda personer med dyslexi

Funktionsupphandling med kommunal finansiering är bättre än en har färre kostnadsöverskridanden än traditionell upphandling och ger  Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning.

Här hittar du en samlad information om aktuella och planerade upphandlingar inom Bodens kommun. Aktuella upphandlingar. Klicka på länken Kommersannons i länklistan på den här sidan för att se vilka upphandlingar som annonseras just nu.
Njurcancer metastaser lever

36 pound sek
tillfalligt arbete pa annan ort resor
applikationsutveckling för internet
user experience designer
svenska fastigheter
bräcke kommun växel

Hänt i världen hösten 2015 – Innovationsupphandling

I en traditionell produktupphandling frågar köparen efter en produkt. I en funktionsupphandling översätter köparen sitt behov till en funktion. Professor Charles Edquist har på uppdrag av för Konkurrensverket undersökt hur offentliga aktörer kan använda sig av funktionsupphandling för att driva på nya innovativa lösningar. Funktionsupphandling ligger i tiden.


Gävledala enduro
vinter dack tid

Möten och mobilitet på 2000-talet - Squarespace

En väl fungerande konkurrens med en mångfald av aktörer, varor och tjänster är avgörande för att den offentliga upphandlingen ska kunna tillgodose samhällets behov på bästa sätt. Uppsala. Funktionsupphandling innebär att krav ställs på en funktion snarare än på en produkt, vilket enligt tidigare forskning leder till främjandet av innovationer och ökad resurseffektivitet. I Ihus upphandling av solel innebar funktionsupphandlingen att krav ställdes på producerad el snarare än på installerad effekt.